مدیریت دارایی، جنبه های حسابداری یک شرکت، عملیات مالی فروش، خرید، عملیات موجودی، تعمیرات و موارد دیگر است که درگیر تجارت مربوط به عملیات مالی هستند. کلیه عملیات مالی مربوط به این جنبه ها می تواند برنامه ریزی، اجرا و نظارت شود. علاوه بر این، دارایی های فیزیکی مانند زمین، وسیله نقلیه، تجهیزات و غیره می توانند پیکربندی شوند و در رابطه با بودجه ای که برای آنها هزینه می شود، تحت یک عملیات مالی دقیق قرار بگیرند.


برای مشاهده مدل های دارایی لیست شده، به ماژول حسابداری> پیکربندی> مدیریت> مدل های دارایی بروید. همچنین کاربر می توانید با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" مدل جدیدی را ایجاد کند.

در فرم ایجاد دارایی جدید، کاربر می تواند نام مدل دارایی را اضافه کند، روش استهلاک را خطی،  کاهشی یا کاهشی شتاپ دار اختصاص دهد.   علاوه بر این، مدت زمان و به تناسب زمان را مشخص کند.

در زیر منوی حسابداری، کاربر می تواند جنبه های حسابداری دارایی مانند حساب دارایی ثابت، حساب استهلاک، حساب هزینه، دفتر روزنامه، حساب تحلیلی و برچسب تحلیلی را توصیف کند.

 


با ایجاد مدل های دارایی، کاربر اکنون می تواند دارایی های مختلفی را که در عملیات شرکت در بستر  اودوو توصیف می شود، ایجاد کند. برای تخصیص دارایی به شرکت، به ماژول حسابداری> حسابداری> مدیریت> دارایی ها بروید.

در اینجا لیستی از تمام دارایی های شرکت قابل مشاهده است، همچنین کاربر می توانید با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" دارایی جدیدی ایجاد کند.


 

در فرم ایجاد دارایی، کاربر ابتدا باید نام، ارزش دارایی قیمت خرید و تاریخ آن را اختصاص دهد. همچنین، ارزش های جاری را می توان توسط دارایی ها توصیف کند.


علاوه بر این، می توان روش استهلاک و مدت زمان استهلاک و تاریخ شروع استهلاک را نیز تخصیص داد.  در زیر منوی حسابداری، کاربر می تواند جنبه های حسابداری دارایی مانند حساب دارایی ثابت، حساب استهلاک، حساب هزینه، دفتر روزنامه، حساب تحلیلی و برچسب تحلیلی را توصیف کند.


 

بعد از پر کردن فرم دارایی برای ذخیره کردن آن، بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید:با تأیید دارایی، کاربر می تواند گزینه های فروش یا واگذاری، تغییر به پیش نویس، توقف استهلاک، ویرایش استهلاک و ذخیره مدل را مشاهده کند.لیست استهلاک در صفحه استهلاک ظاهر خواهد شد. در اینجا تمام مرجع دارایی و جزئیات شرح داده شده است.