مستندات راهنمای سازمان‌یار (نسخه 16)

اودوو یک ERP یا سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی کاملاً فرآیندگرا، یکپارچه، کاربر پسند و انعطاف‌پذیر است که کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای اصلی و مؤثر سازمان را به منظور ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد. اودوو علاوه‌ بر جامعیتی که در تمامی حوزه‌های سازمانی دارد، در عین حال توسعه‌پذیر بوده و قابلیت پیکربندی با نیازهای مدیریتی هر سازمان را بدون نیاز به برنامه‌نویسی فراهم می‌نماید.

در اودوو مهم نیست که تجارت شما چقدر بزرگ یا کوچک است، این سیستم با مقیاس‌پذیری بی‌نظیر از نظر کاربردی به شکلی کارآمد پاسخگوی همه نیازهای سازمان‌های کوچک و بزرگ است. اودوو از هزاران ماژول قابل نصب تشکیل شده است که با توجه به نیاز هر سازمان، قابلیت تغییر و انعطاف‌پذیری دارد. از جمله چند ماژول برتر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

این کتاب الکترونیکی به مرور تکمیل شده و مطابق به آخرین محتوای اودوو بازنویسی و منتشر می‌شود. همچنین، علاوه بر ماژول‌های اصلی ارائه شده از سمت اودوو، برای ماژول‌های بومی توسعه یافته در داخل تسهیل گستر نیز مستندات راهنمای مربوطه در حال تهیه و انتشار هستند.

Tashilgostar Book