اجتناب از نوشتن مستندات برای مشتریان


هنگام استقرار اودوو، ممکن است مشتری شما را مجبور به ایجاد اسنادی برای سهولت کار کاربران نهایی کند. حتی اگر به نظر ایده خوبی برسد، خواهید فهمید که ارزش به دست آمده از ارزش زمان صرف شده کمتر است. شما به عنوان رهبر پروژه باید بر وظایفی تمرکز کنید که قادر به انجام آنها هستید.

به عبارت دیگر، رهبر پروژه نباید وقت خود را برای تکرار توضیحاتی که قبلاً در حین پروژه گفته شده است، تلف کند. مشتری باید بر اساس موارد تجاری و اصطلاحات خود، در تهیه مستندات شخصی خود مسئول باشد. علاوه بر این، نماینده مشتری کسی است که در میان همه ذینفعان اجرای اودوو، دارای بیشترین دانش کسب و کار است.


همچنین، اجازه دادن به مشتری برای نوشتن مستندات خود، تضمین می کند که گردش کار پیکربندی شده اودوو به درستی درک شده و توسط نماینده مشتری اداره می شود. این امر به دلیل دسترسی مستقیم کاربران نهایی به منبع قابل اعتماد دانش در شرکت، روند مدیریت تغییر را آسان می کند.

البته، بیشتر جریانهای استاندارد، تحت پوشش اسناد موجود هستند، اودوو کلیه دانش ها را به صورت آنلاین به اشتراک می گذارد. پروژه های کوچک معمولاً مستندات خاصی لازم ندارند.