ماژول تم بک اند


معرفی

این ماژول برای Odoo Community طراحی مناسبی برای گوش های همراه ارائه می دهد. همچنین به کاربر این امکان را می دهد تا بتواند ترجیحات مد نظر خود برای طراحی خود را تعریف کند. بنابراین می تواند اندازه ستون فرعی و کادر پیام خود را انتخاب کند. به علاوه تصویر زمینه منوی برنامه ها را نیز می توان برای هر شرکت تنظیم کرد.

رابط دسکتاپ

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• متن و تصویر

رابط گوشی همراه

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• متن و تصویر

کاملا قابل سفارشی سازی

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• متن و تصویر