ایجاد انتقال از طریق اسکرچ (Scratch)

برای ایجاد انتقال از برنامه بارکد ، ابتدا باید بارکدهای نوع عملیات را چاپ کنید. برای انجام این کار، می توانید برگه بارکد موجودی را از صفحه اصلی برنامه بارگیری کنید.

 

پس از اتمام، می توانید اسنادی را که می خواهید برای آن سند جدید ایجاد کنید، اسکن نمایید. اکنون یک سند خالی ایجاد می شود و شما می توانید محصولات خود را برای پر کردن آن، با کلیک بر روی "  افزودن محصول" اسکن نمایید: