مدیریت چرخه چک های دریافتنی و پرداختنی برنامه های اودوو (چک های وعده دار)

 آیا می خواهید مدیریت کامل چرخه چک های دریافتنی و پرداختنی و چک های وعده دار (PDC Check) را با اودوو مدیریت کنید؟ در حالت عادی هیچ نوع ویژگی برای مدیریت چرخه کامل چک / مدیریت چک های پرداختنی و دریافتنی در "ای آر پی اودوو" وجود ندارد. در اینجا افزونه هایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا چک های دریافتنی و پرداختنی را با گردش کار کامل نظیر ارسال چک، ثبت چک، وصول چک، چک سپرده، چک برگشتی، انتقال چک، تسویه چک با پرداخت، بررسی کنید. از قسمت تنظیمات می توانید حساب چک ها از جمله حساب سپرده و دفتر روزنامه را پیکر بندی و انتخاب کنید. این افزونه مربوط به سپرده چک هاست و سیستم مدیریت چک ها را در اودوو نهایی می کند، همچنین امکان چاپ تنظیمات را برای هر دو نوع چک (چک های دریافتنی و چک های پرداختنی) فراهم می کند.ویژگی ها:


ثبت چک های دریافتنی

ثبت چک های دریافتنی که از طرف مشتري صورت مي گيرد در اودوو بسیار آسان می باشد، پس از ثبت چک، ثبت حسابداري را ايجاد مي کند.


 گزینه چک انتقالی

کاربر می تواند چک را از یک طرف همکار به طرف همکار دیگر منتقل کند.  

 

ثبت چک های پرداختنی

ثبت چک های پرداختنی ارسال شده به فروشنده در اودوو بسیار آسان بوده و پس از ثبت، داده های حسابداری را ایجاد می کند. 


مدیریت جریان چک در اودوو 

 کل مراحل چک با وضعیت های: ثبت، سپرده، نقد کردن، برگشتی و برگشت داده شده و ... مشخص شده است.


امکان تغییر وضعیت 

تمام مراحل چک را تا قیبل از زمانی که وضعیت چک نهایی شود، را می توان برگرداند تا دوباره روند مناسب را طی کند، داده های دفتر روزنامه ایجاد شده نیز از سیستم حذف شده، اگر تسویه انجام شده باشد، نیز تغییر می یابد. 


وضعیت های متفاوت چک های پرداختنی/ دریافتنی 

براساس فرآیند چرخه چک، مراحل  مختلف چک حفظ خواهد شد (یعنی ثبت شده، برگشتی، برگشت داده شده و ...)


امکان مغایرت گیری

 ما امکان تطابق پرداخت داده های دفتر روزنامه ایجاد شده برای مغایرت گیری را ارائه داده ایم.


گزارش های مربوط به چک های دریافتنی/ پرداختنی 

کاربر می تواند لیستی از جزئیات چک را در بازه تاریخی مورد نظر چاپ کند.

یک چک حساب دریافتنی ایجاد کنید

مدیر می تواند یک چک حساب دریافتنی ایجاد کند.

برای "ثبت" چک دریافتنی، روی دکمه " ارسال " کلیک کنید. 

ثبت چک دریافتنی

برای نقد کردن چک دریافتنی روی دکمه "نقد شده" کلیک کنید.

در اینجا می توانید فاکتورهای ایجاد شده از جانب "طرف همکار" را مشاهده کنید.


 

 "نقد کردن" چک دریافتی

با کلیک روی دکمه "نقد شده" یک ویزارد جدید باز می شود، در ان ویزارد می توانید تاریخ چک را انتخاب کنید.


 

در این قسمت می توانید "پیوست های" چک دریافتنی را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی دکمه "برگشتی"، چک دریافتنی خود را برگشت بزنید.


 

"برگشت" چک دریافتی


 "سپرده" چک دریافتی

برای سپرده کردن چک دریافتنی، روی دکمه "سپرده" کلیک کنید.


برای برگشت چک دریافتنی، بر روی دکمه  "برگشت داده شده" کلیک کنید.
"برگشت" چک دریافتنی

هنگامی که روی دکمه " تغییر به تنظیم مجدد " کلیک می کنید، داده های دفترروزنامه ایجاد شده، برای چک دریافتنی، حذف شده است.


 


"انتقال" چک دریافتنی

با کلیک بر روی دکمه "انتقال داده شده" ، ویزارد جدید باز خواهد شد، در اینجا می توانید "تاریخ انتقال" و "مخاطب" را انتخاب کنید.


 

 برای مشاهده "داده دفترروزنامه" ایجاد شده، روی دکمه "آیتم های دفترروزنامه" و "تطبیق پرداخت" کلیک کنید."تسویه کردن" چک دریافتنی

شما می توانید پرداخت را تسویه کنید.

 

 

 

 

آیتم های دفترروزنامه چک دریافتنی

 

یک چک حساب پرداختنی ایجاد کنید

مدیر می تواند یک چک پرداختنی ایجاد کند.

برای " ثبت " چک پرداختنی، روی دکمه " ارسال " کلیک کنید.


 

ثبت چک پرداختنی

در اینجا می توانید فاکتورهای ایجاد شده از جانب " فروشنده " را مشاهده کنید.

برای نقد کردن چک پرداختنی روی دکمه " نقد شده " کلیک کنید.


 

"نقد کردن" چک پرداختنی

با کلیک روی دکمه "نقد شده" یک ویزارد جدید باز می شود، در آن ویزارد می توانید "تاریخ چک" و "حساب بانکی" را انتخاب کنید.


 

در این قسمت می توانید " پیوست های " چک پرداختنی را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی دکمه " برگشتی "، چک پرداختی خود را برگشت بزنید.


 

"برگشت" چک پرداختنی

برای برگشت چک پرداختنی، روی دکمه "برگشت داده شده" کلیک کنید.چک پرداختنی "برگشتی"

هنگامی که روی دکمه "تغییر به تنظیم مجدد" کلیک می کنید، داده های دفترروزنامه ایجاد شده، برای چک پرداختنی، حذف شده است.


 

"تسویه کردن" چک پرداختنی

شما می توانید پرداخت را تسویه کنید.


 

 

 

داده های دفترروزنامه چک پرداختنی


 

گزارش چک های پرداختنی/ دریافتنی

 مدیر می تواند گزارش چک حساب های دریافتنی/ پرداختنی را ایجاد کند.


 

 

 

پیکربندی چک های پرداختنی/ دریافتنی

 مدیر می تواند حساب پیش فرض بستانکار/ بدهکار را برای چک های دریافتنی و پرداختنی تنظیم کند.