مديريت منابع انساني در مشاغل متوسط و كوچك
بسياري از كارفرمايان و صاحبان مشاغل علاقه مند هستند تا از مجموعه اي از آزمايش ها و آزمون ها نسبت به تعيين صلاحيت متقاضي كار، تصميم گيري كنند. اين آزمون ها مي تواند شامل آزمايش مهارت ها، هوش و ذكاوت، روانشناسي، شخصيت، صداقت، توانايي هاي جسمي، پزشكي و حتي كسب اطمينان از عدم اعتياد متقاضي كار به مواد تخديركننده باشد.

هر آزمايش مي تواند بر صحت و سقم انتخاب نيروي متقاضي كار و تطابق توانايي هاي وي با شغل و سمت مورد نظر تاكيد كند. بنابراين فهرست كردن ويژگي هاي غيرقابل شناسايي متقاضيان كار در مراحل پر كردن پرسشنامه استخدامي و يا مصاحبه مي تواند به عنوان اهداف كارفرما از هر آزمايش و يا استخدام موقت و دوره آزمايشي به حساب آيد.

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
مديريت منابع انساني در مشاغل متوسط و كوچك
تسهیل گستر 17 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
اندازه گيري رضايتمندي مشتريان
مطالعات حكايت از آن دارد كه اگرچه مشتريان از هرچهار خريد خود، از يكي راضي نيستند اما كمتر از %5 از مشتريان نارضايتي و شكايت خويش را ابراز مي كنند.