کنترل نقدینگی

کنترل نقدینگی یک گزینه داخلی در پایانه فروش اودوو است، که به کاربر اجازه می دهد مقدار مبلغ صندوق را هنگام باز و بسته شدن بررسی کند. از آنجا که این یک ویژگی پیش فرض است، برای نصب نیازی به برنامه یا پلاگین اضافی نیست.


پیکربندی

برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول پایانه فروش> پیکربندی> پایانه فروش بروید و پایانه فروش مورد نظر را انتخاب کنید. در تب "پرداخت ها"، گزینه "کنترل نقدینگی" را تیک بزنید.


ایجاد مانده پیش فرض

پس از فعال کردن گزینه "کنترل نقدینگی" ، بخش جدیدی در زیر آن گزینه ظاهر می شود که می توانید سکه ها / صورت حسابها را در صندوق اضافه کنید. برای افزودن صورت حسابها یا سکه بر روی "ایجاد و ویرایش" کلیک کنید. اگر شما "ارزش صورت حساب / سکه" و "تعداد صورت حساب / سکه ها" را اضافه کنید، جمع جزء به طور خودکار به روز خواهد شد.

بر اساس سکه یا صورت حسابهایی که اضافه می کنیم؛ تراز ابتدای دوره به طور خودکار به روز می شود.