گرد کردن پول نقد زمانی انجام می شود که واحد پایه یک حساب، کوچکتر از کمترین دسته بندی واحد پول باشد. مبلغ قابل پرداخت برای مبادله پول هایی که به نزدیکترین نوع واحد نقدی قابل دسترسی است، تنظیم می شود و از طریق هزینه هایی که به روش های مختلف پرداخت می شوند (به عنوان مثال: چک، کارت های اعتباری)، تنظیم نمی شوند. گرد کردن پول نقد یک ویژگی مهم و اساسی برای هر کسب و کار است. این ویژگی فروشنده را قادر می سازد تا هنگام پرداخت اقساط، هزینه هر درخواست را گرد کند. اودوو از قابلیت  "گرد کردن پول نقدی"  پشتیبانی می کند. و به فروشنده کمک می کند تا صورتحسابی را با مبلغ کل گرد شده ایجاد کند.

برای فعالسازی ویژگی "گرد کردن" ، به ماژول حسابداری> پیکربندی> تنطیمات> تب مالیات ها بروید و گزینه "گرد کردن در هر سطر" را تیک بزنید.  • گرد کردن در هر سطر: اگر قیمت ها شامل مالیات هستند، گرد کردن در هر سطر توصیه می شود. بدین طریق، مجموع جمع جزء سطرها با جمع کل مشمول مالیات یکی می شود.

 همچنین در تب "فاکتورهای مشتری"، گزینه "کرد کردن پول نقد" را نیز فعال کنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.اکنون برای ایجاد " گرد کردن پول نقد" جدید دو روش دارید:

1. با کلیک بر روی "گرد کردن پول نقد" در زیر گزینه "گرد کردن پول نقد"

2. ماژول حسابداری> پیکربندی> مدیریت> گرد کردن پول نقدبا کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، به صفحه فرم ایجاد مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد:فرم ایجاد دارای مشخصه های زیر است:

  • نام: نام گرد کردن پول نقد را وارد کنید.

  • دقت گرد کردن: کوچکترین پول خرد با ارزش غیر صفر را ارئه کنید. به عنوان مثال (0.05). دقت گرد کردن، گرد شدن مقدار محاسبه شده را، تحت تأثیر قرار می دهد.

  • سیاست گرد کردن: روش مورد استفاده برای گرد کردن مبلغ فاکتور را مشخص کنید:

1. تغییر مبلغ مالیات: گرد کردن به بالاترین میزان مالیات را اضافه کنید.

2.افزودن سطر گرد کردن: گرد کردن را در سطر جدید اضافه کنید.  • حساب: در این فیلد اگر نام حسابی را مشخص کنید، روش گردن کردن در آن حساب، محاسبه خواهد شد.

  • روش گرد کردن: قانونی که برای عملیات گرد کردن شناور استفاده می شود.

اودوو سه نوع روش گرد کردن ارئه داده است:

  • بالا: گرد کردن مقدار به سمت بی نهایت بر اساس دقت گرد کردن.

  • پایین: گرد کردن مقدار به سمت منهای بی نهایت بر اساس دقت گرد کردن.

  • تا نصف بالا:  وقتی قسمت کسری یک مقدار بزرگتر یا مساوی 0.5 باشد، تا نصف گرد کنید.