دسته بندی های تجارت الکترونیکی:

توضیحات دسته بندی خود را با تصویر خوب مدیریت کنید و می توانید دسته بندی های خود را، از قسمت مدیریت یا وب سایت با دراگ و دراپ اسنیپت، مدیریت کنید.
صفحه فرود دسته بندی خود را با تصویر و توضیحات تعریف کنید.

  1. به وب سایت> پیکربندی> محصولات> دسته بندی های تجارت الکترونیکی بروید.

  2. تصویر و توضیح دسته بندی را در فرم تنظیم کنید.

 

  1. به صفحه فروشگاه وب سایت بروید.

  2. از منوی کشویی سفارشی سازی، گزینه "دسته بندی محصول"  (Ecommerce Category) را فعال کنید.

  3. گزینه "توضیح محصولات" ( Product description) را فعال کنید.