تجارت الکترونیکی یک عنصر اساسی در محیط چندین وب سایتی است. این قابلیت با هدف تغییر مجموعه شبکه ها برای تناسب با جمعیت هر سایت ساخته شده است.


قابلیت دسترسی به محصولات فقط از یک وب سایت

ما قبلاً مشاهده کرده ایم که چگونه یک رکورد خاص فقط در یک سایت توزیع می شود.  شما در   ماژول وب سایت> محصولات> محصولات> تب تجارت الکترونیکی ، فیلد  "وب سایت"  را مشاهده خواهید کرد، اگر می خواهید محصول مورد نظر در همه سایت قابل دسترس باشد، کافی است فیلد وب سایت را خالی بگذارید.امکان دسترسی به محصولات از چندین سایت

اگر میخواهید محصولات در چندین وب سایت انتخاب شده توسط شما، نه در همه وب سایت ها، قابل دسترسی باشد، در اینصورت کاربر نهایی باید محصولات را در هر وب سایت کپی یا مجدد ایجاد کند.

با این حال، اگر برای مدیریت انبار به یک مرجع منحصر به فرد نیاز دارید، ابتدا باید ماژول تولید را نصب کنید و سپس کیت های لیست مواد را ایجاد کنید.

هر کیت باید هر محصول منتشر شده "مجازی" را به مرجع اصلی لینک دهد.