تبدیل سرنخ به فرصت فروش

این سیستم می تواند سرنخ هایی جهت تبدیل به فرصت فروش تولید کند، این کار با اضافه کردن شرایط به سرنخ، جهت تبدیل به فرصت و تخصیص به فروشنده مناسب صورت می گیرد. شما می توانید این حالت را از تنظیمات CRM فعال کنید. این امکان به طور پیش فرض در همه تیم های فروش شما اعمال می شود. اما شما می توانید آن را برای تیم های خاص از فرم پیکربندی آن مشخص و اعمال کنید.

پیکر بندی

برای کار با این ویژگی؛ به مسیر CRM» پیکربندی» تنظیمات و فعال کردن ویژگی های سرنخ بروید.

تبدیل سرنخ به فرصت فروش در CRM

اکنون شما یک زیر منو جدید خواهید داشت که در زیر مراحل فروش قرار دارد که در آن جمع می شود.

تبدیل سرنخ به فرصت فروش در CRM

سرنخ را به یک فرصت تبدیل کنید

هنگامی که روی یک سرنخ کلیک می کنید، گزینه ای برای تبدیل آن به یک فرصت خواهید داشت و باید تصمیم بگیرید که آیا هنوز باید به همان تیم / شخص اختصاص داده شود یا نه، و شاید تصمیم  به ایجاد یک مشتری جدید داشته باشید.

تبدیل سرنخ به فرصت فروش در CRM

اگر شما در حال حاضر یک فرصت با آن مشتری در اودوو دارید، نرم افزار به طور خودکار شما را با این فرصت ادغام خواهد کرد. به همین ترتیب، Odoo به طور خودکار شما را برای پیوند به یک مشتری موجود پیشنهاد می کند اگر آن مشتری قبلا وجود داشته باشد.