به منظور مدیریت قیمت های خاص توسط وب سایت ها، می توانید از ماژول وب سایت> پیکربندی> تنظیمات> تب قیمت گذاری ، گزینه "چندین قیمت برای هر محصول" را فعال کنید:


 

پیکربندی

برای ایجاد قیمت های اضافی، از سمت مدیریت (بک اند) به ماژول وب سایت> محصولات> لیست های قیمت بروید:

وب سایتی که می خواهید لیست قیمت فقط در آن اعمال شود، از منوی کشویی انتخاب کنید.و در صورت عدم انتخاب و خالی گذاشتن فیلد وب سایت، لیست قیمت در همه وب سایت ها اعمال خواهد شد. در غیر این صورت، فقط برای عملیات های بک اند برنامه های فروش و پایانه فروش در دسترس خواهد بود.

اگر گزینه   "قابل  انتخاب"  فعال باشد یعنی کاربر نهایی امکان انتخاب لیست قیمت را دارد.


درگاه های   پرداخت و روش های تحویل

به طور پیش فرض، درگاه های پرداخت و روش های تحویل منتشر شده، در کلیه وب سایت ها مستقر شده اند. با مشخص کردن کشورها در تنظیمات پیکربندی می توانید از درگاه های پرداخت در هر کشور با استفاده از  Geo IP  استفاده کنید. 

حساب  های کاربری مشتری

اودوو امکان انتخاب حساب کاربری مشتری، در تنظیمات وب سایت برای شما ارائه می دهد. می توانید به مشتریان اجازه دهید برای تمام وب سایت ها از یک حساب کاربری استفاده کنند یا آنها را وادار کنید برای هر وب سایت، یک حساب کاربری ایجاد کنند. این گزینه آخر در صورتی مناسب و مقدور است که وب سایت های شما در ذهن بازدید کننده به یکدیگر ارتباطی نداشته باشند.


برای فعال کردن این ویژگی، از سمت مدیریت به ماژول وب سایت> پیکربندی> تنظیمات> تب وب سایت بروید و گزینه "حساب کاربری ویژه" را فعال نمایید سپس تغییرات زا ذخیره کنید.