در نسخه 14 اودوو، یک کاربر می تواند مشتری ها را از لیست مشتریان مشخص شده، انتخاب کند. کاربر همچنین می تواند مشتری جدیدی را به راحتی ایجاد کند.

 ایجاد مشتری جدید

ایجاد مشتری جدید


با کلیک بر روی دکمه " ایجاد "، فرمی مانند تصویر زیر، ظاهر خواهد شد:


 

شما دو نوع مشتری دارید:

  • فردی

  • شرکت

تب مخاطبان و آدرس ها:

تب مخاطبان و آدرس  

در اینجا شما می توانید از طریق افزودن اطلاعات مشتری از جمله نام، آدرس، تلفن، تلفن همراه، شناسه ایمیل، لینک وب سایت، زبان مورد نظر (برای ارسال فاکتور)، برچسب ها، به طور کامل مشتری جدید خود را پیکر بندی کنید.
در تب مخاطبان و آدرس ها، با کلیک بر روی افزودن می توانید مخاطبین، نشانی فاکتور، نشانی تحویل، نشانی های دیگر و یا آدرس خصوصی مربوط به مخاطب جاری را وارد کنید.تب خرید و فروش ها:

تب خرید و فروش ها

فروشنده: کاربر داخلی که مسئول این مخاطب است.

روش تحویل:  روش تحویل پیش فرض مورد استفاده در سفارشات فروش.

دوره های پرداخت:  این شرط پرداخت به جای شرط پیش فرض برای سفارش های فروش و فاکتورهای مشتری استفاده خواهد شد.

لیست قیمت:   برای فروش های مربوط به این طرف همکار/ مخاطب از این لیست قیمت به جای لیست پیش فرض استفاده خواهد شد.

بارکد: برای شناسایی این مخاطب در پایانه فروش از بارکد استفاده کنید.

موقعیت مالی:   موقعیت مالی تعیین کننده مالیات/حسابهای این مخاطب است.

تب حسابداری:

حسابداری

  •   بانک: نام بانک، جایی که مشتری حساب را نگه می دارد.

  •   شماه حساب: شماره حساب ثبت شده مشتری.

  •   حساب دریافتنی:   این حساب به عنوان حساب دریافتنی طرف همکار جاری به جای حساب پیش فرض استفاده می شود.

  •   حساب پرداختنی ها:  این حساب به جای حساب پیش فرض، به عنوان حساب پرداختنی برای طرف همکار جاری استفاده خواهد شد.

تب یادداشت های شخصی:


یادداشت شخصی یک ویژگی کاربردی است که می توانید بدون ایجاد مزاحمت به دنبال کنندگان دیگر، نظر خود را مطرح کنید. همچنین، اگر می خواهید به یک فروشنده خاص پیامی بدهید، بدون اینکه دنبال کنندگان دیگر پیام شما را مشاهده کنند، می توانید یک یادداشت شخصی را در فرم مشتری وارد کنید.

توجه داشته باشید که سایر تب ها با توجه به افزونه های نصب شده و فعال سازی قابلیت ها در دسترس خواهند بود.