مرد رنگین کمان در اودوو، یک انیمیشن است که پس از انجام کارهای خاص توسط کاربر و کلیک بر روی دکمه های مربوطه، نشان داده می شود. این روشی است که باعث می شود نرم افزار برای کارمندان سرگرم کننده و قابل استفاده باشد.


 

در اکثر دکمه های اودو، مانند ارسال از طریق ایمیل، تأیید یا لغو، افکت انیمیشن مرد رنگین کمان قابل اعمال است.

به طور پیش فرض، این ویژگی در موارد زیر فعال است:

  • هنگامی که فرصت ها به عنوان برد مشخص می شوند.

  • هنگامی که کاربران صندوق ورودی خود را خالی می کنند.

  • هنگامی که کاربر تور را به پایان می رساند.

  • هنگامی که کاربر انجام مغایرت گیری ها را به پایان می رساند.