نحوه ارتباط موثر در تیم با استفاده از کانال

شما می توانید برای سازماندهی بحث ها بین تیم ها، دپارتمان ها، پروژه ها و یا گروه های دیگری که مستلزم ارتباطات منظم هستند، از کانال استفاده کنید. 


ایجاد کانال

دو نوع کانال عمومی و خصوصی در منوی بحث و گفتگو وجود دارد.

فقط مدیر می تواند کانال عمومی را با دسترسی نوشتن ایجاد کند تا برای همه افراد سازمان، قابل مشاهده باشد. در مقابل، کانال خصوصی را هر کاربری می تواند ایجاد کند و به صورت پیش فرض، فقط برای کاربرانی که به کانال دعوت می شوند، قابل مشاهده است.

نکته: عمومی زمانی استفاده می شود که تعداد زیادی از کاربران باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند (از قبیل ارتباطات بین دپارتمان ها و یا اعلان های شرکت)، در حالیکه کانال خصوصی زمانی باید استفاده شود که اطلاعات محدود به کاربر/کارمند مشخصی است (مانند اطلاعات حساس و یا ویژه دپارتمان). 

پیکربندی کانال

شما می توانید نام، توضیحات، حق دسترسی، اشتراک خودکار و ارسال ایمیل را از تنظیمات> #channel-name پیکربندی کنید. تغییر دسترسی به کانال به شما امکان می دهد تا کنترل کنید که کدام گروه، چه کانالی را می تواند مشاهده کند. قابل مشاهده کردن یک کانال برای همه کاربران، کاربران دعوت شده و یا کاربران یک گروه کاربری انتخاب شده برای شما امکان پذیر است. توجه کنید که اجازه به "همه" برای دنبال کردن کانال خصوصی، به کاربران دیگر امکان مشاهده و پیوستن را می دهد.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

نحوه تنظیم لیست ایمیل ها

یک کانال را می توان طوری پیکربندی کرد که به عنوان لیست ایمیل استفاده شود. از  تنظیمات>   #channel-name ، ایمیل مورد نظر را تعریف کنید. سپس کاربران می توانند به کانال، پست ارسال کنند و در صورت انتخاب،  با استفاده از ایمیل تعریف شده، آگاه کننده هایی دریافت کنند. آیکون پاکت در کنار نام کانال در لیست نمایش داده می شود تا نشان دهد که کانال از طریق ایمیل،  پیام ها را ارسال خواهد کرد.


پیدا کردن یک کانال

اگر کانالی را در پیشخوان نمی بینید، می توانید لیست کانال های عمومی را برای یافتن کانال صحیح جستجو نمایید و یا با کلیک روی آیکون +، یک کانال جدید ایجاد کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

همچنین، شما می توانید بر روی عنوان کانال ها کلیک نموده تا لیستی از تمام کانال های عمومی را مشاهده کنید. این امر به کاربر امکان می دهد تا به صورت دستی بپیوندد و از یک صفحه نمایش واحد، کانال های عمومی را  ترک کند.


استفاده از فیلتر برای حرکت در منوی بحث و گفتگو

شما می توانید چندین فیلتر را اعمال نموده و برای استفاده بعدی، فیلترها را ذخیره کنید.  wildcard  ها با استفاده از کاراکتر  " _ "  جستجو می شوند تا wildcard دارای کاراکتر واحد نشان داده شود.