نحوه دنبال کردن سرنخ بحث و گفتگو

شما می توانید آیتم های کسب و کار در اودوو (فرصت، پیش فاکتور، وظیفه و غیره) را به طور مجازی از طریق دکمه دنبال کردن، پیگیری کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

نحوه انتخاب رویدادها برای دنبال کردن

شما می توانید انتخاب کنید که درباره چه نوع رویدادی می خواهید مطلع شوید. مثال زیر، گزینه های موجود در هنگام دنبال کردن یک وظیفه در برنامه پروژه را نشان می دهد.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

نحوه افزودن سایر دنبال کنندگان

شما می توانید سایر کاربران را دعوت کنید و کانال ها را به عنوان دنبال کننده اضافه کنید. افزودن کانال به عنوان دنبال کننده، پیامهای پست شده به کانال را با یک لینک به سند رسمی، ارسال خواهد کرد.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

چگونه می توان دنبال کننده پیش فرض بود

شما به طور خودکار، دنبال کننده پیش فرض آیتم هایی خواهید بود که ایجاد می کنید. در برخی برنامه ها مثل CRM  و پروژه، می توانید دنبال کننده پیش فرض رکوردهای جدید ایجاد شده باشید (مثال: وظیفه جدید ایجاد شده، یک فرصت برنده شده).

برای این کار، آیتم کسب و کار اصلی را دنبال کنید (مثال: کانال فروش در CRM، پروژه در پروژه). سپس، رویدادهای مورد نظر را انتخاب کنید.