" عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه " ، روشی است که در آن فروشنده به جای ذخیره محصولات در انبار، به طور مستقیم آن محصولات را از تامین کننده به مشتری می رساند.

پیکربندی

برای فعالسازی این ویژگی، به ماژول خرید> پیکربندی> خرید> تب سازماندهی بروید و گزینه  "عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به  مصرف کننده بدون واسطه" را تیک بزنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:با فعالسازی این گزینه، مسیر "عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه" خواهد شد.

اکنون به  ماژول خرید> محصولات> محصولات بروید و محصول مورد نظر را باز کنید، در تب "انبار" محصول، در بخش مسیرها، گزینه "عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه" را تیک بزنید. همچنین باید مشخص کنید که محصول را از کدام فروشنده/ تامین کننده خریداری خواهید کرد. اکنون هربار که این محصول فروخته شود، به صورت مستقیم عرضه خواهد شد.حتما باید در تب "خرید"، تامین کننده ای برای محصول مشخص کنید.


 

عرضه مستقیم یک محصول

هنگامی که سفارش فروش محصول برای عرضه مستقیم تأیید شود، درخواست پیش فاکتور توسط اودوو برای خرید محصول از فروشنده ایجاد می شود. درصورتی که درخواست پیش فاکتور در سفارش خرید را تأیید کنید، اودوو انتقالی مستقیم از فروشنده به مشتری ایجاد خواهد کرد و محصولات وارد انبار شما نخواهد شد.


برای اجرای این عملیات، به ماژول فروش> سفارش ها> سفارش ها بروید و یک سفارش فروش برای محصولی که تنظیمات بالا را در آن تعریف کرده اید، ایجاد کنید و سپس ان را تایید کنید. 

سپس اگر به ماژول خرید> سفارش ها> درخواست پیش فاکتور  بروید، در آنجا سفارش فروش ایجاد شده را مشاهده خواهید کرد، آن را باز کرده و بر روی "تایید سفارش" کلیک کنید.

مشاهده خواهید کرد که محصول مستقیما از تامین کننده به فروشنده  انتقال می یابد.


 

 

 

اگر بر روی "رسید" کلیک کنید، مشاهده خواهید کرد که "نوع عملیات " هم "Dropship" یعنی (عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه)  ثبت شده است:

بر روی "تایید" کلیک کنید تا انتقال انجام گیرد: