برای نمایش محصولات در دسته بندی های هوشمندانه ای از وب سایت، باید برای هر محصول، یک دسته بندی تنظیم کنید.

می توانید از طریق ماژول  وب سایت> پیکربندی> محصولات> دسته بندی های تجارت الکترونیکی  ، دسته بندی های مختلفی برای محصولات تنظیم کنید.


با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، به یک پنجره جدید مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد، در اینجا می توانید دسته بندی جدید تجارت الکترونیکی مورد نظر را ایجاد کنید.


  • دسته بندی والد را (اگر قابل اعمال است) انتخاب و ذخیره کنید.

  • دسته بندی محصول را ویرایش کنید.

حذف یا ویرایش دسته بندی محصول

همچنین می توانید از سمت بک اند (مدیریت) به ماژول وب سایت> پیکربندی> محصولات> دسته بندی تجارت الکترونیکی، برای بروزرسانی یا حذف، روی دسته بندی مورد نظر کلیک کنید.

 

سپس به وب سایت رفته و بالا سمت راست، بر روی "سفارشی سازی" کلیک کنید، در آنجا می توانید گزینه های مختلفی را مشاهده کنید. گزینه "دسته بندی محصولات" ( E-commerce Categories) را فعال کنید تا محصولات را در دسته بندی مورد نظر مشاهده کنید.