نحوه شخصی سازی صفحه کاتالوگ

کاتالوگ محصولات

تمامی محصولات شما در صفحه کاتالوگ (یا صفحه خرید) نمایش داده می شوند.

بیشتر گزینه ها در منوی شخصی سازی قابل دسترسی هستند: ویژگی های نمایش، دسته بندی های وبسایت و غیره.

برجسته سازی یک محصول

میزان در دید بودن محصولات ستاره دار/ارتقاء داده شده خود را افزایش دهید: آنها را در قسمت بالا قرار دهید، بزرگ کنید، نواری به آن اضافه نمایید که بتوان اصلاح کرد (فروش، جدید و غیره).

صفحه خرید را باز کنید، به حالت اصلاح تغییر حالت دهید و برای شروع شخصی سازی فهرست روی یکی از آیتم ها کلیک نمایید.


اضافه کردن سریع به سبد خرید

اگر مشتری شما قصد دارد در آن واحد به مقدار زیاد خرید کند، با ممکن کردن خرید از صفحه کاتالوگ، فرآیند خرید آنها رو آسان تر کنید. برای انجام این کار توضیح محصول را اضافه کرده و آن را به دکمه خرید اضافه نمایید. گزینه های زیر را در منوی شخصی سازی فعال کنید: توضیحات محصول، افزودن به سبد خرید، نمایش لیست (برای نمایش بهتر توضیحات محصول)