صفحه محصولات، در حالت پیش فرض تنها عکس اصلی محصول شما را نمایش می دهد. در صورتی که تمایل داشته باشید زوایای مختلفی از محصولتان یا رنگ های متفاوت محصول مورد نظر را به نمایش بگذارید، می توانید عکستان را به حالت چرخان درآورید.


  • از قسمت مدیر سایت » پیکربندی » تنظیمات عکسهای متعدد برای هر محصول را بررسی کنید.  

  • فرم جزئیات محصول را باز کرده و از برگه عکس ها، عکس هایتان را بارگذاری کنید. روی ایجاد در حالت اصلاح کلیک کنید تا ویزارد بارگذاری را دریافت کنید


چنین تصویر اضافی برای همه انواع محصول (در صورت وجود) مشترک است.