به محض اینکه پرداخت ها توسط درگاه های بانکی پرداخت تایید شدند، اودوو به طور خودکار سفارشات را تأیید می کند. با این عمل، فرآیند تحویل شروع می شود. در صورتی که شما بر اساس تعداد سفارش داده شده فاکتور صادر کرده اید، باید سفارش را نیز فاکتور کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به نحوه مدیریت سفارشات پرداخت شده با درگاه های پرداخت داشته باشیم.

بررسی وضعیت پرداخت

برای بررسی وضعیت پرداخت، به  ماژول وب سایت> سفارش ها> سفارش ها  بروید. سپس، به سادگی بر روی سفارشی که می خواهید بررسی کنید، کلیک نمایید. پس از ورود به صفحه سفارش فروش، متوجه خواهید شد که پرداخت با یادداشت خودکار در کادر پیامک تأیید شده است.اگر کاربر تصمیم به ایجاد یک فاکتور داشته باشد، پرداخت مستقیماً با هم تطبیق داده می شود. این یادداشت در کادر پیام شامل یک لینک به داده های پرداخت است که اگر آن را باز کنید، جزئیات مختلف در مورد تراکنش به همراه لینک به داده های دفتر روزنامه مربوطه را مشاهده خواهید کرد:


هر زمان که مشتریان پس از انجام تراکنش به اودوو هدایت شدند، پیام های خاصی به ازای هر وضعیت پرداخت در اختیار آنها قرار می گیرد.

برای ویرایش این پیام ها، به تب پیام های روش پرداخت بروید.