نحوه دستیابی مشتریان به حساب بانکی خود

دسترسی به حساب مشتریان هیچ وقت برای مشتری آسان نبوده است. پر کردن فرم های بیهوده ثبت نام را فراموش کنید، اودوو این کار را برای شما مانند آب خوردن آسان کرده است. مشتریان می توانند پس از اتمام سفارش ثبت نام کنند (نام، ایمیل، رمز ورود) و نه قبل از آن. در واقع هیچ چیز آزار دهنده تر از این نیست که پیش از خرید هر چیزی در روند ثبت نام قرار بگیرید. 


ثبت نام

درخواست ثبت نام تنها زمانی اتفاق می افتد که مشتری بخواهد سفارش خود را از طریق ایمیل تأییدیه مشاهده کند. 

حساب مشتری

پس از ثبت نام، مشتری با کلیک روی گزینه حساب من از منوی کشویی ورودی، به حساب خود دسترسی خواهد داشت.

در این قسمت مشتریان می توانند به کل تاریخچه خود دسترسی یابند. همچنین می توانند آدرس اصلی (صدور قبض) را نیز تغییر دهند.

نکته: در صورتی که مشتری به عنوان مخاطب شرکت در دفتر آدرس های شما ثبت شده باشد، می تواند تمام اسناد متعلق به شرکت را که مربوط به مشتری است مشاهده کند.