حضور و غیاب کارمندان را می توان به طور کامل با این ماژول مدیریت کرد. روش های مختلفی برای اعلام حضور در این ماژول وجود دارد. همچنین شما می توانید از دستگاه های حضور و غیاب استفاده کنید و کارمندان موقع ثبت در دستگاه حضور و غیاب، در سیستم ای آر پی شما ثبت شود. سیستم حضور و غیاب کارمندان اودوو با حقوق و دستمزد، مدیریت مرخصی ها و ثبت ساعات کارکرد یکپارچه می باشد به طوری که مکانیزم پیگیری حضور و غیاب مداوم را فراهم می سازد.

 در این ماژول، حضور کارمندان بر اساس عمل ورود / خروج کارمند قابل ثبت است.

ثبت حضور

به طور اساسی دو راه برای مشخص کردن حضور کارمندان وجود دارد.

  • حضور به صورت ورود مستقیم و نشانه گذاری

  • حالت کیوسک

حضور به صورت ورود مستقیم و نشانه گذاری

از آنجا که اعتبار ورود به سیستم به طور کلی برای کارمندان ارشد در دسترس است، این امکانات برای حضور در نشانه گذاری فقط برای کارمندانی که دارای نام کاربری و رمز ورود به سیستم هستند در دسترس خواهد بود. آنها می توانند وارد سیستم شوند و حضور خود را از منوی حضور و غیاب نشانه گذاری کنند.

ورود> حضور و غیاب ها

حضور به صورت ورود مستقیم و نشانه گذاری در حضور و غیاب ها

برای ورود بر روی تصویر ورود کلیک کنید:

حضور به صورت ورود مستقیم و نشانه گذاری در حضور و غیاب ها

برای خروج دوباره بر روی تصویر نارنجی رنگ کلیک کنید.  

حضور به صورت ورود مستقیم و نشانه گذاری در حضور و غیاب ها

 

حالت کیوسک

در اینجا، رابط حضور کارمندان با استفاده از نشان یا پین فراهم می باشد. نشان می تواند از فرم کارمندان چاپ شود.

حالت کیوسک در حضور و غیاب ها

با استفاده از این نشان ها، کارمندان می توانند وارد یا خارج شوند.

حضور و غیاب ها> مدیر> حالت کیوسک

حالت کیوسک در حضور و غیاب ها    

گزینه دیگر ورود/ خروج استفاده از پین است. برای این کار باید پیکربندی را از طریق منوی حضور و غیاب فعال کنیم.


پس از کلیک کردن بر روی دکمه "شناسایی به صورت دستی" و انتخاب کارمند مورد نظر، ماژول رابط کاربری را برای ورود پین فراهم می کند.

حالت کیوسک در حضور و غیاب ها
 

گزینه "مدیر" در ماژول حضور و غیاب ها

ماژول حضور و غیاب، دسترسی مدیران به اطلاعات مربوط به جنبه های حضور و غیاب کارمند را فراهم می کند. از طریق ماژول حضور و غیاب کارمندان> مدیر> حضور و غیاب ها ، مدیران می توانند ورود و خروج کارمندان خود را مشاهده کنند. داده ها را می توانید براساس نیاز مدیر، با استفاده از گزینه های " فیلتر " و " گروه بندی بر مبنای " ، فیلتر و گروه بندی کنید.

همچنین مدیران شرایط دسترسی مستقیم به منوی کارمند را از ماژول حضور و غیاب> مدیر> کارمندان ، دارند که می توانند تمامی توضیحات کارمند و اطلاعات اختصاص داده شده به آنها را مشاهده کنند.


 

گزارش های حضور و غیاب

قابلیت گزارش ماژول حضور و غیاب به کاربر امکان می دهد گزارش های حضور ماهانه، هفتگی و سالانه را در مورد هر یک از کارمندان و افراد گروه ایجاد کند.

این گزارش تحلیلی به مدیران/ کاربران امکان می دهد تا سابقه مشخصی از عملکرد کارمندان در شرکت داشته باشند.