کلاس آموزشی سازمان یار تیر ماه 98

ثبت نام ها بسته شد
تاریخ و زمان
سه شنبه
04 تیر 1398
شروع - 03:30 بعد از ظهر
یکشنبه
09 تیر 1398
پایان - 05:00 بعد از ظهر Iran
مکان

تسهیل گستر

ایران، آذربایجان شرقی، تبریز، تقاطع منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، پلاک 202 طبقه 5، کدپستی: 5136998954
04135251447
09143117841
info@tashilgostar.com
دریافت مسیر
برگزارکننده

تسهیل گستر

04135251447
09143117841
info@tashilgostar.com
به اشتراک گذاری

ببینید افراد درباره این رویداد چه می بینند، چه می گویند و به گفتگو بپیوندید.