سمینار راهکارهای الکترونیکی کردن موفق کسب و کار

ثبت نام ها بسته شد
تاریخ و زمان
دوشنبه
23 دی 1398
شروع - 12:00 قبل از ظهر
سه شنبه
01 بهمن 1398
پایان - 08:00 بعد از ظهر Asia/Tehran
مکان

تسهیل گستر

ایران، آذربایجان شرقی، تبریز، تقاطع منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، پلاک 202 طبقه 5، کدپستی: 5136998954
04135251447
info@tashilgostar.com
دریافت مسیر
برگزارکننده

تسهیل گستر

04135251447
info@tashilgostar.com
به اشتراک گذاری

ببینید افراد درباره این رویداد چه می بینند، چه می گویند و به گفتگو بپیوندید.