با کارشناسان بیاموزید و تمرین کنید


سخنرانان گرد هم می آیند تا سخنرانی ها و ارائه های الهام بخش در مورد طیف وسیعی از موضوعات مانند توسعه، قابلیت های عملکردی، توسعه کسب و کار، مزایای مشارکت و حضور در سازمان ارائه دهند.