چگونه می توان لیست ایمیل ها و مخاطبان لیست ایمیل ها را در ماژول بازاریابی ایمیل اودوو 14 مدیریت کرد؟

لیست ایمیل ها را می توان از طریق ماژول  بازاریابی با ایمیل > لیست ایمیل ها> لیست ایمیل ها> کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، ایجاد کرد:در ویزارد باز شده نامی برای لیست ایمیل اضافه کرده و بر روی دکمه  "ایجاد"  کلیک کنید:


 

به همین ترتیب، مخاطبان لیست ایمیل ها را می توان از طریق ماژول   بازاریابی با ایمیل> لیست ایمیل ها> مخاطبان لیست ایمیل ها> کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، ایجاد کنید:


 

در فرم ایجاد، جزئیات مخاطب، لیست ایمیل ها و غیره را اضافه کرده و بر روی دکمه  "ذخیره"  کلیک کنید:


 

بنابراین در حین ایجاد مخاطب، می توان با افزودن لیست ایمیل ها در  تب لیست ایمیل ها ، آن را به لیست ایمیل مورد نظر اضافه کرد.

بله، از لیست ایمیل ها می توان گزینه  "عدم دریافت ایمیل"  را برای مخاطبان علامت گذاری کرد. بنابراین، هنگامی که یک ایمیل از این لیست ایمیل ارسال می شود، مخاطب آن ایمیل را دریافت نخواهد کرد.کمپین های ایمیل را می توان از طریق  ماژول بازاریابی با ایمیل> کمپین ها> کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، ایجاد کرد: در باکس باز شده نام کمپین، مسئول و برچسب های کمپین را اضافه کرده و بر روی دکمه  "افزودن"  کلیک کنید:برای افزودن قوانین اضافی کمپین، کمپین را باز کرده و ویرایش کنید. پس از باز کردن کمپین، می توانید دکمه های هوشمند خاصی را برای ثبت جزئیات مانند پیش فاکتورها، نرخ تعامل، درآمدها، سرنخ ها کلیک را مشاهده کنید:


 

با کلیک بر روی دکمه  "ارسال ایمیل جدید" ، می توانید کمپین بازاریابی را به گیرندگان مورد نظر ارسال نمایید:


 

می توان به صورت دستی آدرس ایمیل را از طریق  ماژول بازاریابی با ایمیل> پیکربندی> آدرس های ایمیل قرار گرفته در لیست سیاه ، در لیست سیاه اضافه کرد. روش دیگر این است که هنگامی که کاربر اشتراک خود را لغو کرد، شناسه ایمیل وی به طور خودکار در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.


ماژول بازاریابی با ایمیل> پیکربندی> آدرس های ایمیل قرار گرفته در لیست سیاه> ایجاد