انجام پرداخت ها در موعد مقرر، برای کسب و کارها بسیار ضروری است. اودوو به شما کمک می کند تا پرداخت هایی که به تاخیر افتاده اند، شناسایی نمایید. همچنین می توانید یادآوری های مناسب برای پرداخت هر چه سریعتر آنها را ارسال کنید.  

پیگیری های خود را مدیریت کنید


نکته: توصیه می کنیم قبل از شروع فرایند پیگیری، صورت حسابهای بانکی خود را با هم تطبیق دهید. با این کار از ارسال صورت حسابها به مشتریانی که قبلاً به شما پول پرداخت کرده اند، جلوگیری خواهد شد.

فاکتورهای معوقه ای که باید پیگیری کنید به طور پیش فرض از طریق ماژول حسابداری> مشتریان ، گزارش های پیگیری  قابل مشاهده هستند. در این قسمت به راحتی می توانید یک یادآوری از طریق ایمیل ارسال کرده یا آن را به صورت نامه چاپ نمایید.در غیر این صورت، اگر اکنون زمان یادآوری نیست، بر روی دکمه "بعدا به من یادآوری کن" کلیک کنید.  با توجه به تاریخ یادآوری بعدی که در صورت حساب تنظیم شده است، گزارش بعدی را دریافت خواهید کرد.


سپس، بر روی دکمه "انجام شده" کلیک کنید تا پیگیری بعدی را مشاهده نمایید.


برای جلوگیری از ارسال یادآوری های زیاد، می توانید تعداد روزهای محاسبه شده بین هر گزارش را از طریق   ماژول حسابداری> پیکربندی> تنظیمات> سطوح پیگیری تغییر دهید:
ارسال یادآورها به صورت دسته ای

برای سهولت در روند پیگیری، می توانید ایمیل های یادآوری را به صورت دسته ای از صفحه گزارش های پیگیری خود ارسال نمایید. همه گزارش هایی را که می خواهید اجرا کنید انتخاب کرده، سپس از زیر منوی گزینه   "عمل"، بر روی "اجرای پیگیری ها" کلیک کنید. علاوه بر این یک سند pdf که شامل همه نامه های بعدی برای چاپ است، نیز به طور خودکار ایجاد خواهد شد.برنامه ریزی اجرای پیگیری

برای برنامه ریزی اجرای پیگیری، به  ماژول حسابداری> پیکربندی> سطوح پیگیری  بروید.به طور پیش فرض یک برنامه پیگیری با چندین عمل در اودوو موجود است، اما می توانید آن را به هر روشی که می خواهید سفارشی سازی کنید. بسته به تعداد مشخصی از روزهای معوق، برای ارسال ایمیل، نامه یا انجام عملیات به صورت دستی، آنها را برنامه ریزی کنید.  همچنین می توانید قالب مورد استفاده برای صورت حسابها را با توجه به مرحله فرآیند، ویرایش نمایید.نکته: اگر می خواهید قبل از تاریخ سررسید یادآوری دریافت کنید، تعداد منفی روزهای سررسید را تعیین کنید.