اسناد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می توانم از همان قالب های ایجاد شده صفحه گسترده استفاده کنم؟

آیا می توانم از همان قالب های ایجاد شده صفحه گسترده استفاده کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

از طریق ماژول اسناد> پیکربندی> قابل های صفحه گسترده، می توانید تمامی قالب ها را مشاهده کنید:می توانید با کلیک بر روی گزینه "یک کپی تهیه کنید"، یک کپی از صفحه گسترده ایجاد کنید و آن را با داده های جدید ویرایش نمایید.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!