آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

چرا باید برای عملکردهای سطوح دسترسی، حالت توسعه دهنده را فعال کنیم؟

چرا باید برای عملکردهای سطوح دسترسی، حالت توسعه دهنده را فعال کنیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

اگر حالت توسعه دهنده را فعال نکنید، به "گروه‌‎ها" در زیر منوی کاربران و شرکتها و به منوی "فنی" دسترسی نخواهید داشت، بنابراین نمی توانید برخی تغییرات مورد نیاز را انجام دهید:

 

 

 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!