CRM

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری، رویکردی فراگیر برای ایجاد، حفظ و توسعه روابط با مشتریان است.

0

نحوه تنطیم سطوح دسترسی کاربران

سلام

چگونه می توانم سطوح دسترسی را در ماژول CRM تنظیم کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

سطوح دسترسی برای ماژول CRM، براساس سطوح دسترسی مشخص شده برای ماژول فروش است. اگر از طریق تنظیمات عمومی> کاربران و شرکتها> کاربران> تب سطوح دسترسی، در فیلد فروش گزینه "کاربر: همه اسناد" را انتخاب کنید، کاربر می تواند در ماژول CRM، به منوی "فروش" و "سرنخ ها" دسترسی داشته باشد و فروشنده می تواند تمام سرنخ ها، یعنی سرنخ های ایجاد شده توسط همه را مشاهده نماید.


برعکس، اگر بر اساس "کاربر: فقط اسناد شخصی" انتخاب کنید، کاربر می تواند به منوی "فروش" و "سرنخ ها" دسترسی داشته باشد و فروشنده مربوطه فقط می تواند سرنخ های ایجاد شده توسط وی را مشاهده کند. برای کاربرانی که سطوح دسترسی بر اساس "مدیر" انتخاب شود، در ماژول CRM نیز دسترسی به مدیریت خواهند داشت.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!