تجارت الکترونیکی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services

Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می توانم به مشتریانم اجازه دهم لیست قیمت مورد نظر خود را برای محصول مربوطه انتخاب کنند؟

با سلام

آیا گزینه ای در برنامه وجود دارد که مشتری امکان انتخاب لیست قیمت مورد نظر برای محصول را داشته باشد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

بله، برای این کار از طریق ماژول فروش> محصولات> لیست های قیمت> تب پیکربندی، گزینه "قابل انتخاب" را فعال کنید. اکنون مشتری می تواند بین لیست های قیمت موجود، یکی را به دلخواه بنا به نیاز خود انتخاب نماید.


منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!