تجارت الکترونیکی (فروشگاه الکترونیکی)

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

آیا کد بن همان کد تبلیغاتی است؟

سلام

آیا کد بن همان کد تبلیغاتی است؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

خیر، کد بن با کد تبلیغاتی متفاوت هستند. هنگام ایجاد آنها از نظر معیارها مشابه هستند اما کارکرد آنها متفاوت هست.

کد تبلیغاتی عمومی است، پس از ایجاد هر کسی می تواند از آن برای هر دفعات نامحدود استفاده کند، اما برای بن ها، تعداد مشخصی بن ایجاد می کنید، هر کدام کد منحصر به فردی دارند که فقط یک بار قابل استفاده می باشد.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما