امضای الکترونیکی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

آیا می توانم تصمیم بگیرم چه کسی باید سند را امضا کند؟

سلام

آیا می توانم تصمیم بگیرم چه کسی باید سند را امضا کند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

بله، هنگام ایجاد قالب یا بارگذاری فایل برای امضا، یک فیلد با عنوان "چه کسی می تواند امضا کند" که می تواند بر اساس (همه کاربران / با دعوت نامه) انتخاب شود، در بالای صفحه رائه داده شده است:

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما