راهنمای سریع برای خدمات عالی به مشتریان

رابط کاربری عالی

تیکت های مشتریان را رهگیری، اولویت بندی و حل کنید.

از طریق نمای کانبان، تیکت ها را به روش مورد نظر سازمان دهی کنید. یک بازبینی فوری از حجم کاری گروه به دست آورید و وضعیت تیکت را بر اساس قوانین سفارشی SLA چک کنید. 

 

ارتباط چند کانالی، آماده استفاده

با مشتریان خود در ارتباط باشید


ایمیل 

ایمیل های ورودی جدید، تیکت ها را به طور خودکار ایجاد می کنند. فرم وب سایت

درخواست مشتریان خود را با یک فرم وب سایت قابل سفارشی سازی، به نمایش بگذارید.


توئیتر

به هش تگ های توئیتر گوش کنید و تیکت ها را در صورت نیاز ایجاد کنید.گفتگوی آنلاین

برای تعامل فوری با بازدیدکنندگان، از رابط گفتگوی آنلاین در وب سایت خود استفاده کنید.

بهینه سازی شده برای بهره وری

SLAs ، انجام خودکار، قالب ها و پاسخ های آماده.

راهنمای سازمان یار برای بهره وری گروه، بهینه سازی شده است:

  • قوانین SLA را ایجاد کنید و امکان اجرای خودکار را به سازمان یار بدهید. 

  • ایمیل ها و یا عملیات را در مراحل مختلف حل تیکت، به صورت خودکار انجام دهید.

  • برای خودکارسازی عمومی ترین پاسخ ها، قالبهای پویای ایمیل تعریف کنید.

  • انتقال تیکت  ها به مدیر خود را با یک کلیک سرعت دهید.

  • کارشناسان را به بحث و گفتگوی آنلاین دعوت کنید.

  • در گفتگوی آنلاین، از پاسخ های آماده برای جوابهای فوری استفاده کنید.  

سازمان یار• متن و تصویر

قراردادهای پشتیبانی را بفروشید

به راحتی بفروشید، تمدید کنید و محصولات پیشنهادی ارائه کنید.

برای ارائه خودکار خدمات راهنما به مشتریان خود، قراردادهای پشتیبانی را بفروشید. در مورد هر قرارداد با نرم افزار برگه زمانی، زمان را رهگیری کنید و در قراردادهایی که با محدوده زمانی هستند، به صورت خودکار، محصولات را پیشنهاد دهید. هشدارها را برای تیم فروش خود و یا راهنما بر اساس وضعیت مشتری ایجاد کنید.  

ارائه سلف سرویس هوشمندانه تر

پایگاه دانش داخلی مشتری

ساختار سلف سرویس خود را از طریق لینک مستقیم سوالات متداول، ویدئوهای آموزشی و اسلایدها در تیکت توسعه دهید. انجمنی را برای محصول خود ایجاد کنید. 

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


گفتگوی آنلاین 

برای جذب سرنخ ها و افزایش فروش آنلاین، با بازدیدکنندگان وب سایت مستقیماً تعامل کنید. انجمن 

با انجمن خود ارتباط برقرار کنید. سوالات را بپرسید، جوابها را دریافت کنید. مدیریت فروش 

همه تعاملات با فرصت ها و مشتریان خود را رهگیری نموده و چرخه فروش خود را بهبود ببخشید. 


سایت ساز 

یک وب سایت عالی برای شرکت خود راه اندازی کنید با قابلیت سفارشی سازی کامل که مناسب سئو است.