منابع انسانی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

عدم نمایش "سایر داده‌های" ایجاد شده توسط شرکت

تصویر پروفایل
پرفیری

با سلام و احترام؛
در حال حاضر، داده‌هایی همچون پاداش، مساعده و کسر غیبت توسط واحد منابع انسانی در سیستم اودوو شرکت تعریف گردیده است. با این وجود، هنگام کلیک بر روی گزینه داده پیش نویس و بازپرداخت، ان موارد را حذف و در سند حسابداری نمایش نمی دهد. همچنین، قابل ذکر است که سطرهای بستانکار و بدهکار برای این داده ها تکمیل شده است.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما