تولید (MRP)

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

مرکز کار جایگزین

 چگونه می توان یک مرکز کار جایگزین را به یک عملیات کاری اختصاص داد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

هنگام ایجاد مرکز کار، می توانید یک مرکز کار جایگزین برای آن نیز انتخاب کنید. با این کار، هر زمان که فرآیندی به این مرکز کار احتیاج داشته باشد اما مرکز کار در دسترس نباشد یا به عملیات دیگری مشغول باشد، از مرکز کار جایگزین برای پردازش عملیات به نمایندگی از آن استفاده خواهد شد.


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما