تولید (MRP)

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

پایانه های کنترل

 آیا می توان از پایانه های کنترل در همه عملیات استفاده کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

سلام

بله، برای اجرای این امر، می توانید در فرم پایانه کنترل نوع کنترل را به عنوان "همه عملیات ها"، "تصادفی" یا "به صورت دوره ای" انتخاب کرد. علاوه بر این، می توانید فرکانس کنترل را برای انواع کنترل تصادفی و دوره ای برای پایانه کنترل تنظیم کنید تا در عملیات خاصی اعمال شود.تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما