تولید (MRP)

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

مغایرت تایم عملیات پیش بینی شده برای تولید یک عدد محصول با تعداد بیش از یک عدد برای تولید

در قسمت تولید میزان تولید با تایم پیش بینی شده مغایرت دارد.

مثلا وقتی ۱۰ عدد محصول تولید می شود میزان مواد اولیه مصرفی افزایش یافته ولی همچنان زمان پیش بینی شده برای همان یک عدد محصول درنظر گرفته می شود.


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

این مورد به این دلیل است که در مراکز کاری برای هر مرکز کاری ظرفیت تعریف کرده اید. و در هنگام تعریف زمان پیش بینی شده برای هر عملیات چون نیاز است آن عملیات با یک مرکز کاری لینک شود تایمی که برای این عملیات در نظر میگیرید متناسب با ظرفیت آن مرکز کاری در نظر گرفته شود.
بطور مثال: اگر ظرفیت مرکز کاری شما 500 باشد و تایمی که برای انجام عملیات در این مرکز کاری پیش بینی کرده اید 60 دقیقه باشد. تا سقف 500 عدد سفارش تولید برای این عملیات به میزان همان 60 دقیقه تایم پیش بینی شده محاسبه میگردد.

موفق باشید

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما