برنامه ریزی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

زمان‌بندی

سلام

من معنی دقیق زمان‌بندی را درک نکرده ام، این قابلیت چه کاربردی دارد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ماژول برنامه ریزی در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/odoo-book-v14-planning#Schedule

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما