برنامه نویسی و توسعه

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

امکان نمایش تقویم دوم در اودوو

تقویم اودوو با زبان تعیین میشود. ایا امکان نمایش تقویم دوم در تقویم پیش فرض وجود دارد؟ یعنی وقتی در تقویم شمسی هستید روز میلادی هم نمایش داده شود 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما