فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می توان بدون ارسال ایمیل، پیش فاکتور را چاپ کرد؟

در بعضی موارد مشتریان من در فروشگاه هستند و درخواست پیش فاکتور دارند. آیا راهی وجود دارد بدون اینکه به صفحه ایمیل بروم، تنها پیش فاکتور را چاپ کنم تا آنها بتوانند سفارش را تأیید کنند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

بله، می توانید از طریق کلیک بر روی دکمه چاپ موجود در فرم پیش فاکتور، فایل چاپی PDF را دریافت نمایید:


منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!