آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

آیا می توانم دو شرکت را به یک مخاطب لینک دهم؟

من یک مخاطب دارم که به طور همزمان به دو شرکت تعلق دارد، وی مدیر فروش هر دو آنها است، چگونه می توانم هر دو شرکت را به یک مخاطب واحد لینک دهم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

این امر بدون سفارشی سازی امکان پذیر نمی باشد. (در صورت نیاز ضروری باید یک ماژول سفارشی تهیه شود).

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!