آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

ایجاد محصول جدید از طریق ماژول انبار

چگونه می توانم یک محصول جدید در ماژول انبار ایجاد و رهگیری کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

شما می توانید اسناد ما را در مورد "نحوه ایجاد محصول در ماژول انبار" و "نحوه رهگیری محصولات از طریق شماره سریال / سری ساخت" از طریق لینک های زیر مطالعه فرمایید:

https://www.tashilgostar.com/product-configuration#Product-creation

https://www.tashilgostar.com/product-configuration#Product-traceability

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما