انبار

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

ظرفیت انبار

با سلام

موضوعی که حائز اهمیت ظرفیت انبار (مکان) در سیستم انبارداری است.

و انبار جایگزین جهت قرارگیری بار اضافه

حالا در سازمان یار با متوجه به اینکه ذخیره سازی در مکان ها صورت میگیرد و بخشی جهت تعیین ظرفیت انبار وجود ندارد

باید به چه صورت عمل کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما