Document topics

وقتی مشکلی پیش می آید، افراد سعی می کنند شخصی را پیدا کنند که گناه را به گردن او بیاندازند و بهانه هایی برای دفاع از خود می آورند. این امر اغلب هنگامی اتفاق می افتد که چندین شرکت خدماتی در پروژه درگیر شوند. در صورت عدم موفقیت، آنها ادعا می کنند که مقصر نیستند و مسئول، شخص دیگری است

سیاست داخلی، بازیی است که همه در آن می بازند. بهترین راه برای مقابله با این مسئله پرهیز از انجام این بازی است. وقتی یک پروژه شکست می خورد، معمولاً تقصیر همه افراد است. بنابراین، وقتیکه اتفاق می افتد، با بحث در مورد اینکه چه کسی مسئول است، وقت خود را هدر ندهید. وقت خود را برای دفاع کردن نیز تلف نکنید.

درعوض، روی پیشرفت پروژه و حل مسئله تمرکز کنید (خواه مشکل از شما باشد یانه؛ اینکه چه کسی مسئول است، مهم نیست، بلکه موفقیت پروژه برای ما اهمیت دارد).


Minerex شرکتی است که مصالح ساختمانی مختلفی را از ایالات متحده خریداری می کند و به مکزیک وارد و توزیع می کند. دفاتر آنها همه در مکزیک مستقر بودند. قبل از سال 2016، آنها از SAP برای مدیریت کسب و کار خود استفاده می کردند.

صاحبان Minirex در ایالات متحده زندگی می کردند (جکسونویل، فلوریدا). آنها تصمیم گرفتند اودوو را مستقر کنند، ولی متاسفانه در عملیات شرکت دخیل نبودند و از فرآیندهای مختلف و یا اسناد تجاری مورد استفاده شرکت و غیره آگاهی نداشتند. این شرکت توسط کارمندان در مکزیک اداره می شد و این یک رویه برای شکست بود. اما چرا؟


تصمیم برای اجرای و پیاده سازی اودوو توسط صاحبان شرکت گرفته شد، بدون اینکه کسی به خرید از دفتر مکزیک وادار شود. از زمان شروع کار، مشخص شد که هیچ یک از کارمندان در مکزیک به دنبال استقرار اودوو نبودند. چون در این باره، نظر هیچ کسی را نپرسیده بودند و کارکنان فکر می کردند اودوو به آنها تحمیل شده است (آنها می گفتند صاحبان شرکت فقط می خواهند پس انداز کنند و این نرم افزار ERP را را به ما تحمیل می کنند). حین استقرار، در مقابل تغییر بسیار مقاومت می کردند: همه چیز به کندی پیش می رفت، استقرار از اولویت پایینی برخوردار بود و غیره.


در ابتدا، ما از این وضعیت باخبر نبودیم. به محض اینکه فهمیدیم، با صاحبان شرکت گفتگو کردیم. هم مالکان و هم مشاور به منظور خرید از دفتر به مکزیک سفر کرده بودند. ما به آنها نشان دادیم که اودوو چه قابلیت هایی دارد و چگونه می تواند فرآیندها را موثرتر از سیستم قبلیSAP مدیریت کند. 


در پایان، اطمینان حاصل کنید که کاربران کلیدی قبل از رفتن به مرحله استقرار در آن پروژه حضور دارند و این کاربران کلیدی هستند که از اودوو استفاده می کنند و در طول فرایند استقرار با شما همکاری می کنند.


- میگل، رئیس رهبران پروژه، اودوو سانفرانسیسکو