Document topics

یک اشتباه رایج، کنار گذاشتن افرادی است که متقاعد نشده اند (همه ما کار با افرادی را ترجیح می دهیم  که با گفته های ما موافق هستند). اگر کسی قانع نشده است:

1. وقت بگذارید و برای او توضیح دهید که چرا و چگونه این گونه است.

2. با آموزش، راه حل را به آن ها بفروشید.

تغییر همیشه برای کاربران تأثیر پذیر به عنوان یک هزینه و ریسک تلقی می شود. هزینه و ریسک در صورتی ارزش دارد که منفعت شما از انجام آن بسیار بیشتر باشد. در حالی که سعی در متقاعد کردن مردم دارید، نگویید این کار خطرناک نیست و یا کار بزرگی نیست.  تغییر  یک کار بزرگ است.


در عوض، شما باید مزایای استفاده از راه حل جدید را بفروشید. نسخه نمایشی محصول را سازماندهی کنید، بررسی کنید که چگونه می توانید نقاط ضعف آنها را حل کنید و برایشان توضیح دهید که چرا به این روش کار می کنید. اگر آنها منافع راه حل را ببینند، ریسک کردن را می پذیرند.


آقای ماتئوس، رهبر پروژه،SF  اودوو می فرماید:


"در طی استقرار در شرکتCasual Cushions، حسابدار، مقاوم ترین فرد در شرکت بود. تیم تولید از کنار گذاشتن سیستم قبلی خوشحال بود و نسبت به پروژه بسیار خوش بین بود. چند ماه بعد، حسابدار در آموزش ها و بحث ها مرتب من را به چالش می کشید و ما مراحل کاری را تا حد خستگی ادامه می دادیم (مغایرت گیری بانکی نیز احتمالاً بدترین حالت بود). از طرف دیگر، تیم تولید آموزش ها را دوست داشتند و سوالات زیادی نمی پرسیدند. 

و در آخر، وقتی به مرحله اجرا رسیدیم، همه چیز تغییر کرد. حسابدار این تغییر را پذیرفت و از آنجا که او اطلاعات زیادی راجع به اودوو و ویژگی های آن داشت، آماده تغییر بود. او می دانست باید به کدام قسمت برود، چه کاری را باید انجام دهد و تمام موارد جزئی و داده های احتمالی تحت پوشش قرار گرفت.

از طرف دیگر، تیم تولید کار بسیار سخت تری پیش رو داشت. آنها مدام این آموزش را فراموش می کردند و موارد جزئی زیادی را به من ارائه می دادند که قبلاً هرگز به آنها پرداخته نشده بود. آنها در طول یک شب کار کردند تا درگیر تولید شوند، ولی ناکام ماندند.

من هفته گذشته با حسابدار صحبت کردم و او اشاره کرد که چقدر مغایرت گیری بانک ها در اودوو بهتر است و از اینکه روند و به جلویی دارد،  خوشحال است. وقتی مشتری کنجکاو باشد و مایل به آزمایش و بحث در مورد فرآیند باشد (اساساً درگیر پروژه باشد)، احتمال موفقیت پروژه بسیار زیاد است."