به عنوان رهبران پروژه، کار ما حیرت انگیز است. ما این فرصت را داریم که بتوانیم زندگی کاری مردم را به وسیله خودکار سازی وظیفه های خسته کننده و بالا بردن بهره وری شرکت ها، بهبود دهیم . راه حل های تاثیر گذار در این زمینه نادر هستند.


اما استقرار یک سیستم مدیریتی به همان میزان که دشوار است، نتیجه گرفتن از آن می تواند اثرات قابل توجهی در موفقیت سازمان داشته باشد.  سازمان یار همه ی بخش های یک سازمان را به هم مرتبط می کند، این بدان معنی است که تغییرات پیش رو چشم گیر و زیاد هستند، همچنین کاربران زیادی به این سیستم متکی هستند تا بتوانند روش های کاری شان را بهبود دهند.


سخت است که یک رهبر بی نظیر برای   یک پروژه باشیم ، بیشتر از 50 درصد استقرار های تخصصی ای آر پی شکست خورده اند و تنها 18 درصد از کسب و کارهای کوچک و متوسط موفق به استقرار درست ای آر پی می شوند، چون هم بسیار پیچیده و هم بسیار هزینه بر می باشد. اما این شکست ها، فرصت را برای رشد ما فراهم می کند.

اما اودوو با هموار کردن فرآیند استقرار نرم افزارهای مدیریتی، قابل پیش بینی بودن و کاهش هزینه ها، در حال تحول در بازار است و با این کار تقاضای زیادی را برآورده می کند. در پنج سال گذشته بیش از 95 درصد استقرارهای ما موفقیت آمیز بوده است که کاملاً در تضاد با دیگر ارائه دهندگان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) می باشد.


برای رسیدن به آن نقطه از موفقیت، ما نگاه انتقادی به رویکرد خود و نقش 80 رهبر پروژه خود داشتیم تا بتوانیم متدولوژیِ خود را با دقت تنظیم کنیم، تجزیه و تحلیل کردیم که مجریان برتر چگونه رفتار می کنند و درک کردیم که چه اقداماتی بعضی از پروژه ها را نسبت به بقیه پروژه ها موفقیت آمیز تر می کند. این راهنما بهترین شیوه ها و همچنین ترفندهایی که آموخته ایم را خلاصه می کند.