به طور عمده بر اساس ماژول مدیریت پروژه سازمان یار، فاکتور بر اساس سه ویژگی صادر می شود:

 • برگه ساعات کارکرد در مورد وظایف

 • تعداد سفارش داده شده

 • مراحل   (تنظیم دستی تعداد برای سفارش)

برای پیکربندی سیاست صدور فاکتور های مختلف خدمات، به  ماژول فروش> محصولات> محصولات  بروید، و محصولی با نوع محصول (خدماتی) ایجاد کنید. 

 

در تب فروش محصول، گزینه سیاست فاکتور خدمات را می توانید بر اساس تعداد سفارش داده شده، برگه ساعات کارکرد در مورد وظایف، مراحل (تنظیم دستی تعداد برای سفارش)، انتخاب کنید.

 • رهگیری خدمات:  در تایید سفارش فروش، این محصول می تواند یک پروژه یا وظیفه ایجاد کند. از میان آنها، می توانید خدمتی را که می فروشید، رهگیری کنید.

رهگیری خدمات را بر اساس گزینه های زیر تنظیم می شوند:

 • وظیفه را ایجاد نکن

 •  ایجاد وظیفه در پروژه موجود

 •  ایجاد وظیفه در پروژه سفارش فروش

 •  ایجاد پروژه جدید بدون وظیفه

 • صدورفاکتور برای هزینه ها:   برای هزینه ها و صورت حسابهای فروشنده، می توانید مجددا فاکتور صادر کنید. با استفاده از این گزینه، برای هزینه تایید شده بر حسب "قیمت تمام شده" و یا "قیمت فروش" ، می توانید مجددا فاکتور صادر کنید.


بعد از انتخاب گزینه های مورد نظر، برای اعمال تغییرات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.

هر پروژه بیش از یک وظیفه خواهد داشت که توسط کارمندان مختلف انجام می شود. بنابراین، هزینه برگه ساعات کارکرد هر کارمند متفاوت خواهد بود.  هزینه برگه ساعات کارکرد، هزینه خدمات یک کارمند در هر ساعت از یک پروژه است.

فاکتور بر اساس برگه ساعات کارکرد، یکی از انواع روش های صدور فاکتور است که به فاکتور کردن دقیق ساعت کاری کارمندان یک پروژه کمک می کند.

اکنون پس از پیکربندی محصول در تب فروش، به ماژول پروژه ها بروید.

در اینجا می توانید همه پروژه ها را با مدیر پروژه مربوطه در کنار مخاطبین معتبر مشاهده کنید.در صورت تمایل به ویرایش پروژه، می توانید پروژه مورد نظر را باز کرده و بر روی دکمه "ویرایش" کلیک کنید و یا برای ایجاد پروژه جدید، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.


بعد از کلیک کردن بر روی دکمه "ایجاد" ، به صفحه ایجاد جدیدی مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد:

بعد از انتخاب نام پروژه، برای ایجاد سفارش فروش، بر روی دکمه "ایجاد سفارش فروش" کلیک کنید:در اینجا می توانید جزئیات مربوطه مانند مدیر پروژه، مشتری، حساب تحلیلی، وضعیت نمایش پروژه و موارد دیگر را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی دکمه "ایجاد سفارش فروش "، یک ویزارد مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد:

 

از اینجا می توانید مشتری، خدمات، قیمت واحد و نوع صورتحساب را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، دو نوع صورتحساب در اودوو وجود دارد:

 • بر اساس نرخ پروژه : تمام برگه های ساعات کارکرد پروژه با همان نرخ صورت حساب می شوند.

 • بر اساس نرخ کارمند: برگه های ساعات کارکرد با نرخ مشخص شده در سطح کارمندان صورت حساب می شوند.

انتخاب صورتحساب بر اساس نرخ پروژه به شما این امکان را می دهد تا کل پروژه را برای یک خدمت خاص، با نرخی خاص، به صورت یکجا فاکتور کنید. به عنوان مثال: پیاده سازی یک سیستم. و با انتخاب صورتحساب بر اساس نرخ کارمند این امکان فراهم خواهد شد که پروژه ای که به خدمات مختلف و نرخ های متفاوت تقسیم شده است، فاکتور کنید. به عنوان مثال: نرخ های مختلف برای مشاوران ارشد و تازه کار.

بعد از وارد کردن تمام جزئیات، بر روی دکمه "ایجاد سفارش فروش" کلیک کنید.برای ارسال سفارش فروش به مشتری از طریق ایمیل، بر روی دکمه "ارسال با ایمیل " کلیک کنید:در ویزارد باز شده، بعد از بررسی گیرندگان، کافی است بر روی دکمه "ارسال" کلیک کنید تا سفارش فروش به مشتری ارسال شود.فایل ارسال شده توسط ایمیل، در فرم پیش فاکتور سمت راست، قابل مشاهده خواهد بود: